Bowlingvereniging Tholen

 


 

Nieuws


Terug naar overzicht

15-12-2022

Vernieuwde statuten

Door allerlei nieuwe wetgeving met betrekking tot fraudebestrijding, witwassen en bestuurlijke verantwoordelijkheid, was het noodzakelijk dat de statuten, gemaakt bij de oprichting van de vereniging, enige aanpassing moesten ondergaan.

Een gang via de algemene ledenvergadering van 15 december 2022 en vervolgens naar de notariële bekrachtiging hebben ons nu nieuwe, volledig up-to-date statuten bezorgd.
In de nieuwe statuten zijn o.a. nu ook opgenomen artikelen m.b.t. de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) tbv voorkoming witwaspraktijken en/of fraude. Er is tevens een artikel opgenomen t.b.v. de verenigingscontinuïteitscommissie. Dit i.v.m. bestuurlijke verantwoordelijkheid.



Terug naar overzicht




E-mailen
Map