Bowlingvereniging Tholen

 

Pin 10

Het blijft toch teleurstellend maar vooral vreemd als je denkt een perfecte pocket-strike te gooien en dat dan toch pin 10 fier in de hoek blijft staan. Hoe is het mogelijk ! Frustrerend werkelijk en onverklaarbaar !
Welnu, dat laatste is niet geheel waar want er is zelfs een logische verklaring voor dit fenomeen.
Als je het plaatje van de perfecte strike goed bekijkt zie je welke pins er worden omgegooid door de bal en welke pins verantwoordelijk zijn voor het omgooien van de overige pins. Het is onnodig om uit te leggen dat je bal nooit fysiek elke pin omgooit. Dat snapt zelfs de recreatieve bowler nog wel.Er zijn meerdere oorzaken mogelijk maar dit zijn de 2 meest waarschijnlijke:


1. De bal kwam iets te recht  (te 'zwaar') op pin 3 in waardoor pin 6 te vroeg naar rechts gaat en
    om pin 10 heen slaat.
   We noemen dat een "Heavy flat 10 pin".

    De bal zelf gooit dus alleen maar pin 1, 3, 5 en 9 om.
    De rest, behalve pin 10 dus, wordt dus omgegooid door de pins die met 
    de bal zijn omgegooid.

    Geen perfecte pocket-strike dus.


2. De bal kwam iets te ver ( te 'licht') voorbij  pin 3 gaat waardoor pin 6 te recht naar achteren
    valt en pin 10 niet raakt.
   We noemen dat een Light flat 10 pin".

    Ook hier gooit de bal zelf dus alleen maar pin 1, 3, 5 en 9 om.
    De rest, behalve pin 10 dus, wordt dus omgegooid door de pins die met de bal zijn
    omgegooid.

     Maar ook dit was geen perfecte pocket-strike dus.
                           Hieruit kun je dus opmaken dat de hoek van inval op pin 1 en 3 heel belangrijk factor is.


Je ogen bedriegen je dus als je dacht dat het een perfecte pocket-strike was.
Maar geef niet op en blijf het proberen !
E-mailen
Map