Bowlingvereniging Tholen

 

50 Plus league:

De 50 plus league is, u raadt het al, een gezellige competitie waar in principe alleen 50 plussers aan mee mogen doen.
Het is een recreatief gebeuren en de resultaten gelden niet voor het paspoortgemiddelde. De uitslagen worden dus niet opgestuurd 
naar het NBF. Ze zijn echter wel te vinden op onze facebookpagina. Na elke speelmiddag worden daar de resultaten op gepubliceerd.
Voor meer info over dit gebeuren kunt u zich wenden tot de bowlingexploitant van bowling "De Thoolse Brug"

.  


E-mailen
Map