Bowlingvereniging Tholen

 

Reglementen & Statuten

Iedere spel en elke sport heeft regels waar aan men zich dient te houden.
Dit geldt dus ook voor het bowlen. De overkoepelende wereldbond (USBC) heeft regels vastgesteld m.b.t. materiaal, speelwijzen en dergelijke.
De N.B.F. heeft regels opgesteld die gelden voor wedstrijden en (landelijke) competities.
De eigen bowlingvereniging heeft een reglement dat zaken omtrent de huisleagues bevat en wat men van haar leden verwacht.
Ook kunnen de leden lezen wat het bestuur voor hen doet/kan doen. 
Van technisch tot aan organisatorische zaken: alles is, op ieder niveau, goed beschreven.
Heeft u een vraag ? Kijk dan hier onder bij de diverse links of leg deze vraag gewoon voor aan het bestuur.
Zij kunnen u antwoord geven hoe het zit volgens de regels.
Ga hier voor naar menu-optie 'Contact'.


Statuten (versie 15 december 2022)

Algemeen Reglement (versie 2.1)

Sportreglement (versie 3.02)

Verenigingshandboek (versie 2.2) 

Huisleague regels
Bowling etiquette:

Bowling heeft, net als elke andere sport, een aantal regels om het spel zonder ergernissen doorgang te doen vinden.
Er zijn dus niet alleen wedstrijd/technische regels maar ook regels die zijn gebaseerd op sportiviteit en hoffelijkheid.
Je kunt ze wellicht zelf ook wel opsommen maar aan het begin van het nieuwe seizoen brengen wij ze graag nog even onder de aandacht.
De top 3 benoemen we hier even in het kort:

1. Als een speler op één van de banen aan weerszijden van uw baan klaar staat om te gooien, ga dan NIET alvast op de approach staan. En bedenk: rechts heeft voorrang !

2. Zorg dat je klaar staat voor jouw beurt(en) maar doe dat NIET op de approach zelf. Dit voorkomt slow-bowlen zodat de wedstrijden sneller verlopen.

3. Zorg dat uw gebaren van vreugde of teleurstelling andere spelers NIET storen. Enthousiasme tonen mag maar overdrijf het niet.

Tot slot een tip: In de bowlingsport mag u gerust bijval betuigen wanneer een tegenstander een bijzonder prestatie verricht. Hiermee toont u respect voor uw tegenstander(s) die tenslotte ook mede-bowler(s) zijn.E-mailen
Map