Bowlingvereniging Tholen

 

Competitie-regels

Iedere sport heeft zijn regels die vastgelegd zijn in reglementen. Zo ook de bowlingsport.
Nu hoeft niet iedereen elk artikeltje uit het sportreglement uit zijn hoofd te kennen. Wanneer je vragen hebt over iets wat in het sportreglement zou moeten staan, dan kun je altijd terecht bij het bestuur en/of een wedstrijdleider. 

Maar er zijn ook andere regels die iedere deelnemer/ster aan de huisleague(s) WEL moet weten.
Dat zijn de huisregels die voor de huisleagues gelden.

Formulieren worden opgestuurd naar bowlingcentrum en standenlijst wordt ophangen op mededelingenbord.
 Wedstrijdformulieren worden ingevoerd in bowlingcomputer, hierna op banen uitdelen door bowlingcentrum.
Na de league de wedstrijdformulieren afgeven aan personeel van het bowlingcentrum.
Wedstrijdformulieren worden door bestuurslid wedstrijdzaken op donderdag verzameld en zo snel mogelijk verwerkt in scoreprogramma.

Starttijd league-avond:
De huisleagues starten om 20:00 uur met spelen. Zorg dat je uiterlijk een kwartier vooraf aanwezig bent. Hierdoor kun je dan je schoenen rustig aan doen en je materialen op tijd klaar hebben en wat balletjes ingooien.
Zodra de bowlingexploitant aangeeft dat er gestart wordt, dient men aan te vangen met de wedstrijd.

Spelers gemiddelden:
Spelers spelen de eerste avond met het pasgemiddelde verstrekt door de NBF.
Indien de speler geen pasgemiddelde heeft, wordt deze berekend na de eerste speeldag.

Handicap:

Voor de handicapleagues geldt dat handicap bepaald wordt aan het begin seizoen, aan de hand van het dan geldende pasgemiddelde.
De handicap bedraagt maximaal 64.
De handicap is vastgesteld op 80% van 230.
Voorbeeld gemiddelde: 170 geeft 230-170 = 60 * 80%  = 48 Hcp.
De handicap wordt vervolgens automatisch wekelijks berekend met het scoreverwerkingsprogramma BLS.  

Invallers:
Indien één speler niet kan spelen dient er als eerste een invaller geregeld te worden.
Lukt dit niet dan dient er een blindscore toegepast te worden.
Invallers spelen met het gemiddelde welke op de standenlijst staat.
Indien voor de eerste keer wordt ingevallen geldt het pasgemiddelde als start van seizoen.

Blindscore:
Indien een team geen invaller heeft, wordt een blindscore toegepast voor de afwezige speler.
Deze bedraagt het gemiddelde van de speler minus 15 plus de bijbehorende handicap bij een handicapleague.
Deze blindscore wordt alleen gebruikt voor het bepalen van de teamscores en wordt niet opgenomen in de totaal standenlijst.

Incompleet team:
Indien een team niet compleet is, kan het team voor de ontbrekende speler geen punten behalen. De tegenstander van de ontbrekende speler speelt tegen de blindscore van die speler.

Teamcaptains:
De teamcaptain is verantwoordelijk voor het contact tussen het team en de wedstrijdleider.
Hij/zij zorgt o.a. voor het tijdig doorgeven van invallers bij verhindering van een vaste speler/speelster aan de bowlingexploitant.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het invullen van het scoreformulier en de telling die hierbij hoort.
Alles dient duidelijk ingevuld te worden inclusief de totalen en punten.

BYE team:
Indien een team tegen het BYE team speelt, spelen alle spelers tegen hun eigen gemiddelde. D.w.z. dat je boven je eigen gemiddelde moet spelen om punten te halen.
Teampunten zijn dus ook alleen te behalen als er boven het team gemiddelde gespeeld wordt van de spelende spelers.
Het kan zijn dat vanwege de beschikbare banen op een bepaalde league-avond de teams die tegen het BYE-team moet spelen die avond NIET hoeven te spelen gedurende de gehele competitie. In dat geval zijn er geen punten te verdienen.  

Inhalen wedstrijden:
Uitstellen en inhalen van wedstrijden dient tot een minimum beperkt te worden. Probeer altijd te spelen met of invaller of blindscore.
Hiervoor dient altijd de wedstrijdleider ingelicht te worden met opgaaf van reden.
Het inhalen van een wedstrijd dient ALTIJD voor de volgende huisleague avond te gebeuren. In samenspraak met het bowlingexploitant kan er een tijdstip gezocht worden en dit dient door gegeven te worden aan de wedstrijdleider.
Indien er recreanten op dit tijdstip spelen mag  geen reden zijn om de wedstrijd NIET in te halen.
Er kan gespeeld worden op dinsdag, woensdag en donderdag van 18.30 – 20.00 en van 20.00 – 21.30 uur
of op zondagmorgen tijdens de training van 11.30 – 13.00 uur.

De volgende stappen zijn hierbij noodzakelijk.

Stap 1. Neem contact op met de wedstrijdleider over het niet kunnen spelen van die betreffende speeldag.
Stap 2. Neem contact op met bowlingexploitant voor afstemming wanneer er ingehaald kan worden.
Stap 3. Bevestig deze inhaaldag vooraf per E-mail aan wedstrijdleider en bowlingexploitant.

Wedstrijdleider: wedstrijdzaken@bowlingverenigingtholen.nl
Bowlingexploitant: info@bowlingdethoolsebrug.nl

Competitiegelden:

De competitiegelden worden via automatische incasso geïnd per periode van 4 weken.
Dit geldt voor de vaste spelers van elke league.
In het geval dat een team speelt met steeds wisselende spelers (ook al is dit op een vast schema), dan moeten  de teamleden onderling de competitiegelden  verrekenen. Dit kan niet uitgevoerd worden door de penningmeester. Het is raadzaam om hier voorafgaande aan de start van het seizoen als team afspraken over te maken om zo misstanden te voorkomen.

Supergame:

Iedereen kan meedoen met de supergame. Hiervoor is € 0,50 verschuldigd per keer en dit dient op de betreffende speelavond vooraf te
worden voldaan.
het ingevulde supergameformulier dient afgegeven te worden bij diegene die dit beheert of samen met de wedstrijdformulieren te worden ingeleverd.

Aan het begin van het nieuwe seizoen krijgt iedere huisleaguedeelnemer/ster via E-mail de volgende informatie:
• Speelschema van het nieuwe seizoen.
• Teamindeling van de betreffende huisleague-avond
• Banenschema van de betreffende huisleague-avond
• De competitieregels (in het kort; zoals hierboven omschreven)

U kunt ook altijd het sportreglement of de andere reglementen raadplegen via onze website.
Klik daarvoor HIER !E-mailen
Map