Bowlingvereniging Tholen

 

Competitie-regels

Iedere sport heeft zijn regels die vastgelegd zijn in reglementen. Zo ook de bowlingsport.
Nu hoeft niet iedereen elk artikeltje uit het sportreglement uit zijn hoofd te kennen. Wanneer je vragen hebt over iets wat in het sportreglement zou moeten staan, dan kun je altijd terecht bij het bestuur en/of een wedstrijdleider. 

Maar er zijn ook andere regels die iedere deelnemer/ster aan de huisleague(s) WEL moet weten.
Dat zijn de huisregels die voor de huisleagues gelden.
Hieronder sommen we ze kort op:


1. De huisleagues beginnen om 20:00 met spelen. Zorg dat je uiterlijk een kwartier vooraf aanwezig bent.
    Je kunt dan je schoenen rustig aan doen, je materialen klaar hebben en (zodra de banen hiervoor zijn vrijgegeven) enkele ballen ingooien.

2. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het contact tussen het team en de wedstrijdleider. Hij/zij zorgt o.a. voor het tijdig doorgeven van de namen van 
    invallers bij verhindering van een vaste speler/speelster.
    Hij/zij is verantwoordelijk voor het invullen van de scoreformulieren + de telling die hierbij hoort, 

3. Uitstellen en daarmee inhalen van wedstrijden dient tot een minimum beperkt te blijven. Hiervoor dient altijd de wedstrijdleider te worden benaderd.
    Een wedstrijd dient ALTIJD ingehaald te worden/zijn voordat de volgende speeldag heeft plaatsgevonden.
    In samenspraak met de bowlingexploitant kan er een tijdstip gezocht worden waarop kan worden ingehaald. Dat hierbij de situatie zich kan voordoen 
    dat er recreanten op de banen er naast staan, mag geen reden zijn om de wedstrijd NIET in te halen op het afgesproken tijdstip.
    De volgorde is dus: 

    Stap 1: Neem contact op met de wedstrijdleider over het niet kunnen spelen van die betreffende speeldag.
    Stap 2: Neem contact op met de bowlingexploitant voor afstemming wanneer er ingehaald kan gaan worden.
    Stap 3: Bevestig deze inhaaldag vooraf per E-mail aan zowel de wedstrijdleider als ook aan de bowlingexploitant.
   
    Wedstrijdleider:  wedstrijdzaken@bowlingverenigingtholen.nl
    Bowling:             info@bowlingdethoolsebrug.nl

    Probeer echter altijd eerst gebruik te maken van de reservespeler of invaller(s).

4. De competitiegelden worden via automatische incasso geïnd per periode van 4 weken.
    Dat geldt voor de vaste spelers van elke league.
    In het geval dat een team speelt met steeds wisselende spelers (ook al is dit op een vast schema) dan moeten de teamleden onderling
    de competitiegelden  verrekenen. Dit kan niet uitgevoerd worden door de penningmeester. Het is raadzaam om hier voorafgaande aan 
    de start van het seizoen als team afspraken over te maken om zo misstanden te voorkomen.


Aan het begin van het nieuwe seizoen krijgt iedere huisleaguedeelnemer/ster via E-mail de volgende informatie:

* Speelschema van het nieuwe seizoen
* Teamindeling van de betreffende huisleague-avond
* Banenschema van de betreffende huisleague-avond
* De competitieregels (in het kort; zoals hierboven omschreven)

U kunt ook altijd het sportreglement of de andere reglementen raadplegen via onze website.
Klik daarvoor HIER !