Bowlingvereniging Tholen

 

Jaarlijkse enquêteformulier

Aan het einde van ieder seizoen krijgt ieder verenigingslid een enquêteformulier toegezonden via de E-mail.
Middels de informatie die het bestuur hieruit terugkrijgt kunnen de activiteiten voor de start van het nieuwe seizoen uitgevoerd worden.

Kloppen jouw gegevens nog die het bestuur heeft ?

Het is tevens belangrijk om te weten of je wel of geen lid meer wilt blijven van de vereniging. In dat laatste geval moet het bestuur je afmelden bij de Nederlandse Bowling Federatie.

Ook voor wat betreft de inrichting van de diverse huisleagues moet het bestuur weten wie wel en op welke avond je wilt spelen.
Dit om zo goede afspraken te kunnen maken met de bowlingexploitant betreffende het huren van de benodigde banen op de diverse avonden.

En zo zijn er nog een aantal zaken waar het bestuur graag van zijn leden wilt weten hoe zij daar over denken.

Het formulier is met de PC gewoon na openen in te vullen. Verplichte velden zijn duidelijk aangegeven.
Na het invullen wel even het formulier opslaan !

Het is dus van het grootste belang dat het enquêteformulier voor de datum die vermeld wordt weer teruggestuurd krijgt.
Het liefste via E-mail  maar het is ook toegestaan om het formulier uit te printen, in te vullen met de hand en daarna aan het bestuur te doen toekomen. Dat kan op de nog te houden league-avonden van het lopende seizoen bij de eventueel aanwezige bestuursleden of in de witte BVT brievenbus, rechts van het uitslagenprikbord.

Je kunt altijd HIER nog klikken om een formulier te downloaden voor het geval dat je het kwijt bent.
Deze link is echter alleen actief tijdens de periode dat het enquêteformulier uitgereikt is tot de datum van uiterlijke inlevering.

 


E-mailen
Map