Bowlingvereniging Tholen

 

 Het Bestuur:

Functie

Naam

Email

Telefoon

Voorzitter

Ad van Zitteren

voorzitter@bowlingverenigingtholen.nl

06-21521460

Secretaris

Hanjo van den Wijngaart

secretaris@bowlingverenigingtholen.nl

06-53673243

Penningmeester

Thea van Nuenen

penningmeester@bowlingverenigingtholen.nl

06-40920248

Wedstrijdzaken

vacature

wedstrijdzaken@bowlingverenigingtholen.nl


 
 
U kunt voor al uw vragen en/of opmerkingen m.b.t. de vereniging terecht bij een van de bestuursleden. 
De voorkeur gaat uit dit per email te doen.


Taken:

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld naar de diverse functies die ieder bestuur heeft.
Bij de voorzitter moet u zijn voor algemene zaken, bij de penningmeester voor alle financiële aangelegenheden en voor alle wedstrijdaangelegenheden van competities en/of toernooien is de functie 'Wedstrijdzaken' aanwezig.
Voor wat betreft alle communicatie, de website en facebook kunt u terecht bij de secretaris. Deze voert tevens de taken uit van webmaster. 


E-mailen
Map