Bowlingvereniging Tholen

 


 

Nieuws


Terug naar overzicht

29-08-2019

Sexuele intimidatie

Ook binnen de sport is er regelmatig sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NBF. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de NBF is dat Martine van de Veen, bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@bowlen.nl of 0318-581308.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

Informeer je leden

De NBF onderstreept het belang van deze meldplicht en vraagt dan ook om dit bekend te maken binnen de vereniging.

 Info_SI.pdf


Terug naar overzicht
E-mailen
Map