Notulen

De notulen van de ALV van 18 mei 2017
De officiële stukken met handtekening liggen in bewaring bij onze secretaris
Linda Koster

ALV 12 juni 2018

Notulen ALV BVT 2018 12 juni.pdf


BALV 31 augustus 2017.

BALV 31 Augustus 2017.pdf


De notulen van de ALV 18 mei 2017.

alv180517.pdf


Financiële stukken tot 1 juni 2017.

financieel verslag 2017.pdf


Het boekingsverslag tot 1 juni 2017

boekingsverslag 2017.pdf


Tussenliggende periode aftreden oud bestuur naar nieuwe boekhouding BVT

voorgeschoten rekeningen van 08_04_2017_30_06_2017.pdf