Bowlingvereniging Tholen

 

Afkortingen:


Niets is zo vervelend dan wanneer er moeilijke woorden worden gebruikt in stukken tekst.
Het kan echter nog erger worden:

Afkortingen !

Dat ze gebruikt worden in advertenties op markplaats is nog wel te begrijpen maar we worden er ondertussen mee dood gegooid.
Het verschijnsel doet zich inmiddels voor in de gehele maatschappij en dus ook in de sportomgeving.
De regelgeving vanuit Den Haag zit tegenwoordig barstensvol met afkoringen die niet voor iedereen duidelijk zijn wat ze nu betekenen en inhouden. Op deze pagina doen we een poging om de meest belangrijke uit te leggen.
De lijst kan in de toekomst uitgebreid worden indien noodzakelijk,

Daar gaan we: 


AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit stukje wetgeving is ook bekend onder de naam 'Privacy-wet'.
Al uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, banknummer, etc) die u aan een vereniging verstrekt dienen door die vereniging beschermd te worden en mogen NIET aan anderen worden versterkt/doorgegeven. Alleen binnen de vereniging mogen de verantwoordelijke personen (meestal is dit het bestuur) ze inzien en gebruiken voor de doelstelling van de vereniging te kunnen uitvoeren.
Jaarlijks dient u een verklaring aan de vereniging te overhandigen waarbij u aangeeft wat de vereniging WEL mag doen met uw gegevens.
U kunt uw verklaring te allen tijde tussentijds schriftelijk aanpassen. 

K.v.K.: Kamer van Koophandel

Deze afkorting komt misschien wat vreemd over in deze lijst maar verdient toch enige toelichting.
Ieder bedrijf, vereniging of stichting moet ingeschreven staan bij de KvK. Daar worden namelijk de statuten (lees: doelstelling en juridische bedrijfsvoering) en de bestuursleden geregistreerd. Dus wie is/zijn er verantwoordelijk voor de vereniging, stichting of bedrijf.
Wanneer er nieuwe wetgeving wordt gemaakt die bijvoorbeeld betrekking heeft over de financiën van een berdrijf, stichting of vereniging, wordt de controle en registratie door de KvK gedaan.
Wanneer er bestuurswisselingen zijn in de vereniging, dienen deze mutaties z.s.m. doorgegeven te worden aan de KvK.

    
UBO: Ultimate Beneficial Owner

 

Vertaald is dit 'De 'uiteindelijke belanghebbende'.
Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging.
De registratie van UBO's dient er voor om onder andere witwassen tegen te gaan in bedrijven e.d.
Wanneer een bedrijf of vereniging failliet gaat of stopt moeten de financiën afgehandeld worden. Het is dan van belang voor de Nederlandse Staat om te weten wie er over besluit en/of wie er belanghebbende is. In het geval van onze vereniging zijn dat alle huidige bestuursleden.


 

WBTR:  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.


 


E-mailen
Map